Liefde voor een arm kind... voor dat kind maakt het een wereld van verschil!

Centraal in de roeping van Ayude staan de armsten onder de armen, in het bijzonder, de talrijke (straat) kinderen in ontwikkelingslanden. Wij trachten de armoede en de erbarmelijke levensomstandigheden van de kinderen en hun gezinnen te verbeteren door hulpverlening bij hun lichamelijke, psychische en geestelijke noden.

We trachten dit te bereiken als volgt:

1) Ayude steunt lokale projecten tegen structurele armoede in zuidelijke ontwikkelingslanden

  • Ayude strijdt, in samenwerking met onze partnerorganisaties in de derde wereldlanden, voor het verbeteren van de levensomstandigheden van (straat)kinderen door het aanpakken van de fundamentele oorzaken en gevolgen van armoede.
  • Onze lokale partners worden begeleid bij het opstarten van duurzame projecten zoals het verstrekken van microkredieten, alternatieve leermethodes voor ongeschoolde ouders enz.
  • De partnerorganisaties van Ayude verlenen hulp aan straatkinderen en hun omgeving, zonder onderscheid te maken in godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

2) We proberen iedereen in België te sensibiliseren voor de Noord–Zuid problematiek en fondsen te werven voor projecten onder arme (straat)kinderen in ontwikkelingslanden.

Volg ons op sociale media voor de laatste updates, acties, video's en foto's!
Youtube
Fotoalbum