Onze visie

Ayude heeft de visie om zoveel mogelijk kansarme en minderbedeelde straatkinderen in deze wereld te tonen dat ook “zij” belangrijk zijn. Voor Ayude is elk kind de moeite waard.

Via onze hulp voorkomen wij, dat anders kansloze en verwaarloosde kinderen, vaak noodgedwongen hun gezinnen verlaten en zodoende langs de straten van de stad in criminele milieus zoals kinderprostitutie en drugtrafiek belanden. Wij geloven dat duurzaam onderwijs de sleutel is om deze kinderen uit de vicieuze armoedecirkel te halen en bijgevolg hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt naar een duurzame verbetering van de levensvoorwaarden en woonomstandigheden voor henzelf en hun gezinnen en gemeenschappen. Hierdoor kunnen zij met vernieuwde hoop en levenslust voorzien in hun eigen onderhoud en leren zij om verantwoordelijkheid te nemen binnen de micro- samenleving (gemeenschap) rondom hen.

Onze inspanningen richten zich dusdanig op het bevorderen van de fysieke, mentale, emotionele, en psychische gezondheid van de kinderen en te voorzien in degelijk onderwijs opdat zij hun sociale en professionele vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Na 20 jaar kunnen we zeggen dat onze aanpak zich loont! Vandaag zijn de geholpen kinderen van 1995 werkzaam als gediplomeerd boekhouder, psycholoog, maatschappelijk werker enz. En...velen van hen zijn nu op hun beurt actief betrokken bij onze projecten omdat zij de waarde en vrucht van de hulp die zij eerder zelf mochten ervaren, willen doorgeven aan de straatkinderen in hun eigen leefomgeving. Hierbij wordt de inzet van professionele en goed opgeleide mensen (leraren, dokter(s), tandartsen, verpleegkundigen enz.) van meet af aan gecombineerd met het actieve engagement van alle directe betrokkenen, de kinderen, hun ouders en verder alle leden van de gemeenschappen.

Volg ons op sociale media voor de laatste updates, acties, video's en foto's!
Youtube
Fotoalbum